Not strange if you see some of them have allday long with quarrel.
Not strange if you see some of them always sweet…
And not strange if some of them are cold and distant to each other.
And it’s normal if you see some of them have too much different love,
seeming the sky and the land.

ไม่แปลกที่บางคู่อาจทะเลาะกันทั้งวัน
ไม่แปลกที่บางคู่อาจหวานให้แก่กันได้ทั้งวัน
และไม่แปลกที่บางคู่ต่างเฉยชาต่อกัน
และก็คงไม่แปลกเลยที่บางคู่อาจต่างกันราวฟ้ากับดิน


You're not wrong to love him.
And, it’s not also his wrong, if he doesn't love you back.
By the way, you're not wrong if you don't love him.
And not his wrong if he loves you.
Forbid heart from falling in love is hard to do.
But... It's not comparable with Forbid heart to forget love, because it's so hard to do.

คุณไม่ผิดที่ไปรักเขาคนนั้น
และเขาเองก็คงไม่ผิดที่ไม่ได้รักคุณ
ในทางตรงข้าม คุณไม่ผิดที่ไม่ได้รักเขาคนนั้น
และเขาก็ไม่ผิดที่มารักคุณเช่นกัน
การห้ามใจไม่ให้รักนั้นยากนัก
แต่คงเทียบไม่ได้กับการห้ามใจให้ลืมรักเพราะย่อมยากกว่า

 

 

No man or woman is worth your tears and the only
one who is, will never make you cry.

ไม่มีชายหรือหญิงคนไหนมีค่าพอที่คุณจะต้อง
เสียน้ำตาให้ ส่วนคนที่มีค่าพอนั้น
เขาย่อมที่จะไม่มีวันทำให้คุณร้องไห้อย่างเด็ดขาด

 

 


If you love someone,
put their name in a circle,
instead of a heart,
because hearts can break,
but circles go on forever.

ถ้าคุณรักใครสักคน
จงเอาเขาไว้รอบตัวคุณแทนที่จะใส่เขาไว้ในใจ
เพราะหัวใจสามารถแตกสลายได้
แต่ถ้าเขาอยู่รอบตัวคุณ เขาจะอยู่กับคุณตลอดไป

 

 

 

 

 

Behind the clouds and mist of cold
The warming light of sun doth show
Within the depth of darkling night
The stars yet shining out their light.

Will the time come to light my days
And shed those pain and lone away
Will someone come and hold me near
I long for thee to stop my tears

Will there be sun behind my clouds
Or will my star ever be found
I long, I wish, o my heart cries
For someone I could call as mine.

--------------------------------------

เบื้องหลังหมอกมัวเหนือฟ้าหม่น
แสงอ่อนโยนของตะวันยังเฉิดฉาย
ราตรีมืดไม่ไร้ดาวพราวพราย
จะมีสักวันไหมได้พบเธอ

คนที่จะจุดประกายปลายฟ้า
อบอุราให้อุ่นไอรักเสมอ
จะมีไหมวันนั้นวันที่เจอ
หรือต้องเพ้อเพียงฝันนิรันดร

 


To love is to risk not being loved in return.

To hope is to risk pain.

To try is to risk failure, but risk must be taken,

because the greatest hazard in life is to risk nothing.

การที่ได้รัก

คือการเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับความรักเป็นการตอบแทน

การตั้งความหวัง คือการเสี่ยงกับความเจ็บปวด

การพยายามคือการเสี่ยงกับความล้มเหลว

แต่ยังไงก็ต้องเสี่ยง เพราะสิ่งที่อันตราาย ที่สุดในชีวิต

ก็คือ การไม่เสี่ยงอะไรเลย

================================================

 

================================================

If you love someone,

put their name in a circle,

instead of a heart,

because hearts can break,

but circles go on forever.

ถ้าคุณรักใครสักคน

จงเอาเขาไว้รอบตัวคุณแทนที่จะใส่เขาไว้ในใจ

เพราะหัวใจสามารถแตกสลายได้

แต่ถ้าเขาอยู่รอบตัวคุณ เขาจะอยู่กับคุณตลอดไป

================================================

It may take only a minute to like someone,

only an hour to have a crush on someone

and only a day to love someone

but it will take a lifetime to forget someone.


มันอาจจะใช้เวลาเพียงชั่วนาทีที่จะชอบใครสักคน

เพียงชั่วโมงที่จะนึกรักใครสักคน

และเพียงชั่ววันที่จะรักใครสักคน

แต่มันจะใช้เวลาชั่วชีวิตของท่านที่จะลืมคนคนนั้น

================================================

Make a wish... make a wish...

For you... the one I love... and last forever...

I love you...

อธิษฐาน... เพียงคำอธิษฐานหนึ่งเดียว...

เพื่อเธอ... เพียงผู้เดียวในใจฉัน...

ฉันรักเธอ...

================================================

I would rather have one kiss from her mouth,

one touch her hand,

than eternity never touch her.

ฉันขอเลือกจูบเธอเพียงหนึ่งครั้ง จับมือเธอเพียงหน

มากกว่าการอยู่ชั่วนิรันดร์ โดยไม่เคยได้สัมผัสเธอเลย

================================================

Only have a hope

Only have a faith in affection

And only believe in feeling about each other

As a result be able to embroil at even

don't have way turn back


เพียงแค่มีกำลังใจ

เพียงแค่มีศรัทธาในความรัก

เพียงแค่เชื่อมั่นในความรู้สึกที่มีต่อกัน ก็จะ

สามารถเชื่อมความรักที่แม้ไม่มีหนทางให้กลับคืนได้...

================================================

I' ve changed ever since the day i've met you

I keep thinking abort yot

because I love you so much


ยอมรับว่าเปลี่ยนไป

ตั้งแต่ได้มาพบเธอ

ยอมรับว่าพร่ำเพ้อ

ก็เพราะว่ารักเธอจนหมดใจ

================================================

I'm just an ordinary guy,

but full of truth and sincerity.


เป็นเพียงคนเดินดิน ที่มีเพียงความจริงใจ

แม้ไม่เลิศเลอเหมือนใคร แต่ว่าใจมั่นคง

================================================

Notthing to give other than the best wishes

hope you have the strength to walk on


ไม่มีสิ่งใดจะมอบให้ นอกจากกำลังใจจากฉัน

หนทางข้างหน้าที่ต้องฝ่าฟัน

ขอให้เธอมุ่งมั่นอย่าตั้งใจ

To love is to risk not being loved in return.
        To hope is to risk pain.
        To try is to risk failure, but risk must be taken,
        because the greatest hazard in life is to risk      nothing.
     

        การที่ได้รัก คือการเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับความรัก        เป็นการตอบแทน
        การตั้งความหวัง คือการเสี่ยงกับความเจ็บปวด
        การพยายามคือการเสี่ยงกับความล้มเหลว
      แต่ยังไงก็ต้องเสี่ยง เพราะสิ่งที่อันตราาย ที่สุดในชีวิตก็คือ
        การไม่เสี่ยงอะไรเลย

        No man/woman is worth your tears    and the only one who is,
will never make you cry.


ไม่มีชายหรือหญิงคนไหนมีค่าพอที่คุณจะต้องเสียน้ำตาให้
ส่วนคนที่มีค่าพอนั้น
เขาย่อมที่จะไม่มีวันทำให้คุณร้องไห้อย่างเด็ดขา?


        In the world have the sky
        when i cry i have you
        in my eye look at you
        but you never look at me.


        ในโลกยังมีท้องฟ้า
        เมื่อชั้นร้องให้ยังมีคุณ
        ในตาของชั้นมองคุณ
        แต่คุณไม่เคยมองมาที่ชั้น

      Who knows when the call of death come.
The last evening of a life come.
But I'm waiting for that time when my life will come useful for you

ใครเล่าจะรู้...ว่าความตายจะมาหาเราเมื่อไร
เมื่อไรจะถึงตอนสุดท้ายของชีวิต
แต่...ฉันเองก็ยังคงรอคอยต่อไป...จนกว่าคุณจะมองเห็นคุณค่าของฉัน

        Just a tiny drop from blue sky
        Enlivening souls of nature's life
        Any thought dawns on mankind
        Even a bit can describe
        How form of life is wholly derived

        หยาดน้ำค้างร่วงหล่นจากฟากฟ้า
        ปลุกหมู่มวลธรรมชาติให้สดใส
        โอ้ มนุษย์ควรบังเกิดอยู่ในใจ
        หยาดน้ำใสคือวิสัชนาอันกว้างไกล
        ผู้เอื้อให้หมู่ชีวินได้รินไหล

        I' ve changed ever since the day i've met you
  i keep thinking abort yot
  because i love you so much

        ยอมรับว่าเปลี่ยนไป
        ตั้งแต่ได้มาพบเธอ
        ยอมรับว่าพร่ำเพ้อ
        ก็เพราะว่ารักเธอจนหมดใจ


        i don t blame you for your changes
        but am i wrong to still be the same inside

        เธอไม่ผิดหรอกที่เปลี่ยนไป
        แต่ฉันจะผิดไหมที่เหมือนเดิม


        When I close my eyes
        I can almost feel your touch
        Your warms lips against mine
        I miss you so much!!

        ยามที่ฉันหลับตา
        ฉันสามารถรู้สึกได้ถึงสัมผัสของธอ
        ริมฝีปากอุ่นๆที่เธอประทับลงที่ริมฝีปากฉัน
        ฉันคิดถึงเธอมากมายเหลือเกิน

 

 the way you love anything
is to realize that
it might be lost.

การจะรักอะไรสักอย่าง
คือการที่จะต้องตระหนักว่า
เราอาจต้องสูญเสียมันไป


: You know when you love someone when you want them to be happy
even if their happiness means that you’re not of it.
คุณรู้ว่า คุณรักเค้าก็ต่อเมื่อคุณต้องการให้เค้ามีความสุข
แม้ว่าความสุขนั้นจะหมายถึง การที่คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน

To love is to risk not being loved in return.
To hope is to risk pain.
To try is to risk failure, but risk must be taken,
because the greatest hazard in life is to risk nothing.
การที่ได้รัก คือการเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับความรักเป็นการตอบแทน
การตั้งความหวัง คือการเสี่ยงกับความเจ็บปวด
การพยายามคือการเสี่ยงกับความล้มเหลว
แต่ยังไงก็ต้องเสี่ยง เพราะสิ่งที่อันตราย ที่สุดในชีวิตก็คือ
การไม่เสี่ยงอะไรเลย


Make a wish... make a wish...

For you... the one I love... and last forever...

I love you...

อธิษฐาน... เพียงคำอธิษฐานหนึ่งเดียว...

เพื่อเธอ... เพียงผู้เดียวในใจฉัน...

ฉันรักเธอ...

I would rather have one kiss from her mouth,

one touch her hand,

than eternity never touch her.

ฉันขอเลือกจูบเธอเพียงหนึ่งครั้ง จับมือเธอเพียงหน

มากกว่าการอยู่ชั่วนิรันดร์ โดยไม่เคยได้สัมผัสเธอเลย


Only have a hope

Only have a faith in affection

And only believe in feeling about each other

As a result be able to embroil at even

don't have way turn back

เพียงแค่มีกำลังใจ

เพียงแค่มีศรัทธาในความรัก

เพียงแค่เชื่อมั่นในความรู้สึกที่มีต่อกัน ก็จะ

สามารถเชื่อมความรักที่แม้ไม่มีหนทางให้กลับคืนได้...

Comment

Comment:

Tweet

#47 By (81.214.190.64|178.63.0.194, 81.214.190.64) on 2015-04-13 16:15

#46 By (91.146.50.179|148.251.91.38, 10.254.1.253, 91.146.50.179) on 2015-04-10 18:39

#45 By (183.89.193.115|183.89.193.115) on 2015-02-06 15:28

Will there be sun behind my clouds
Or will my star ever be found
I long, I wish, o my heart cries
For someone I could call as mine.
-------------------------------------- 
แปลไม่จบ

#44 By (49.48.72.140|49.48.72.140) on 2014-09-01 15:44

กลอนที่ 5 แปลไม่ครบอ่ะค่ะ

#43 By (49.48.72.140|49.48.72.140) on 2014-09-01 15:43

กลอนที่ 5 แปลไม่ครบอ่ะค่ะ

#42 By (49.48.72.140|49.48.72.140) on 2014-09-01 15:42

#41 By (49.48.72.140|49.48.72.140) on 2014-09-01 15:41

กลอนที่ 5 แปลไม่ครบอ่ะค่ะ

#40 By (49.48.72.140|49.48.72.140) on 2014-09-01 15:40

wink cry cry

#39 By (171.4.88.82|171.4.88.82) on 2014-04-30 00:02

เพราะมาก ๆ

#38 By ีสวี ชุมพร (103.7.57.18|1.0.151.188) on 2012-10-23 20:26

วันแม่ตงไน๋embarrassed

#37 By ด้่ดเ้่ดเ้ด่้ดเ (103.7.57.18|182.52.173.16) on 2012-09-13 19:26

บางกลอนก่ตรงกับชีวิตเราเลยสวดยอด

#36 By Pang (103.7.57.18|180.180.69.172) on 2012-08-28 09:22

I state that specialized academic assignments writing firms try to offer high quality essay. Thus, do not doubt and ask: " write my paper ".

#35 By essays online (31.184.238.21) on 2012-01-23 07:07

Opine that you are strong in writing? So, attempt to write academic papers, which are completely unique. Have got no clue how to do it? Not a problem at all! simply order a Creative Writing Essay.

#34 By MontoyaBeverly31 (31.184.238.21) on 2012-01-19 09:59

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile tongue embarrassed double wink

#33 By pan (223.205.206.230) on 2011-11-19 21:09

ทำไมมันซ้ำกันเยอะแยะไปหมด?

#32 By เจ (223.207.24.252) on 2011-09-05 00:40

ชอบจังbig smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#31 By gagoy (118.174.197.51) on 2011-08-04 21:27

ขอบคุณมากครับ
กำลังหาอยู่พอดีเลย

#30 By คนเครียด (223.204.169.217) on 2011-07-31 15:09

ช่วยได้มาก very good thank you

#29 By khim (203.172.220.93) on 2011-07-26 15:10

big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile wink wink embarrassed embarrassed

#28 By เรยา (118.172.145.158) on 2011-04-30 10:05

แปลคำนี้ให้หน่อยสิ
คบกันเป็นเพื่อนแบบไหน

แปลเป็นภาษาอังกฤษอ่ะquestion sad smile

#27 By กรลูกบิดประตู (49.230.235.8) on 2011-03-26 02:34

ขอบคุณมากน่ะคะ
ช่วยได้มากเลย
surprised smile surprised smile big smile big smile

#26 By Nู๋เK๋ (119.31.126.69) on 2011-02-09 20:32

ขอบคุนน่ะค่ะ ขอบคุนมากมาย : ))))

#25 By นู๋แพว (125.25.194.184) on 2011-01-25 18:06

ควย น้ามเน่าว๊

tongue

#24 By นุ (203.172.199.250) on 2010-11-28 13:28

โอ....มันยอดมาก...ซึ้งๆๆๆ

#23 By april (125.27.200.173) on 2010-10-14 10:03

มีแต่กลอนรักทั้งนั้น sad smile angry smile tongue

#22 By - (125.27.170.149) on 2010-09-19 16:24

open-mounthed smile angry smile question surprised smile

#21 By (125.26.244.47) on 2010-09-10 11:30

#19 By (182.93.147.247) on 2010-08-31 14:24

#20 By (182.93.147.247) on 2010-08-31 14:24

มันเหมาะมากเจ๋งสุดbig smile

#18 By (124.157.156.164) on 2010-08-27 12:59

เม้นๆๆๆๆๆๆ 5555555++ *-*

#17 By (119.31.126.68) on 2010-08-08 17:24

ตรงมากกกกกก

เธอไม่ผิดหรอกที่เปลี่ยนไป
แต่ฉันจะผิดไหมที่เหมือนเดิม

#16 By โดนจัย (124.120.35.145) on 2010-08-07 09:55

sad smile

#15 By (119.31.126.83) on 2010-08-07 07:30

รักและคิดถึงอยู่เสมอ คนแม่แตง จาก...คนหนองวัวแดง อ.เชียงดาว

#14 By ศูภวรรณ (203.172.207.244) on 2010-07-19 15:48

คนแม่แตงสบายดีไหม กรุณาตอบกลับหน่อยได้ป่ะ ใครอ่านช่วยบอก เอกพัน จะหวะให้หน่อย คิดถึงแทบแย่ จาก...น้องมิน ค่ะ

#13 By คนหนองวัวแดง (203.172.207.244) on 2010-07-19 14:42

แต่งได้ใจ จาก..มิน big smile question

#12 By จินตนา (203.172.207.244) on 2010-07-19 14:34

ดีมากเรยคร้า
ใช้ทำงานได้ดั้วอ่ะ
ชอบมากคร้า
มีมาอีกนะคร้าเเต่ขอเปงกลอนไทยไทยนะ
แปลเปงอังกฤาบ้างนะคร้า

#11 By janalux (61.7.188.163) on 2010-03-18 15:50

ช่อเอยช่ออัญชันพันรั้วไผ่
ทั้งพุ่มใบแน่นหนาพากันชื่น
เบ่งช่อบ่งส่งช่อดอกออกดกดื่น
เลื้อยพันผืนยื่นพันพวงมาควงคลอ
ม่วงก็ไม่ เหมือนม่วงหม่น ปนสีเหลือบ
ครามก็เคลือบ แซมขาว พราวทั้งช่อ
แม้นมิโชย กลิ่นขจร อ่อนละออ
กลีบก็ล้อ ใจรวน ชวนละเมอ
แม้นหนึ่งดอก ออกดาดดาด อาจไม่เด่น
หากแต่เป็น เล่ห์สลอน ซ้อนเผยอ
หลงเสน่ห์ ช่อสล้าง พลางพร่ำเพ้อ
แทรกเสนอ ทรวงสนาน หว่านสกล
เก็บดอกเกลื่อน มาพะนอ ก็กระไร
เมื่อดอกใหม่embarrassed

#10 By แปลอันนี้หั้ยหน่อย (58.8.145.145) on 2010-01-26 20:30

#9 By (125.24.112.244) on 2009-11-25 20:24

ขอเยอะๆเลย!ชอบชอบ

#8 By 1 (111.84.49.168) on 2009-10-31 19:39

เพราะจังเลย

#7 By beechan (58.8.17.211) on 2009-10-15 18:11

ขอบคุณมากๆ เจ๋ง จริงๆ sad smile

#6 By คนโสด (202.149.25.235) on 2009-09-12 10:46

confused smile ยาวดีเก่งจังquestion

#5 By เด็กดี (61.19.67.179) on 2009-08-30 19:35

big smile surprised smile

#4 By muk (203.172.252.195) on 2009-08-06 10:44

- -
sad smile

#3 By (113.53.150.107) on 2009-07-31 19:13

ยาวอ่ะ

#2 By mangpor (115.67.94.243) on 2009-07-20 15:18

ก๊อบไน๋มาจ๊ะ

#1 By (118.174.184.205) on 2009-01-25 17:52